Metod

Uygulama safhalari ve yapim metodlari

Yapı mühendisliği uygulamaları başlangıçtan son aşamasına kadar bir çok disiplini ilgilendiren ve can güvenliği bakımından titizlikle ele alınması gereken işlerdir. Uygulamalarda ihtiyaçlar ve çözümler en optimum şekilde değerlendirilmelidir. Çözüm yöntemleri bulunurken esas ilke güvenlik olmalıdır.


Şirketler Şirketler